• NOVEMBER 17, 2018
  • 0

  Zgjedhja e shërbimit të lëvizshëm telefonik

  Vendimi për të kontraktuar shërbimin telefonik të lëvizshëm duhet të rezultojë nga një zgjedhje e vetëdijshme dhe pas një informacioni të plotë mbi këtë shërbim. Kur vendosni, duhet të keni në konsideratë faktorë të tillë si: Nevojat tuaja në përdorimin e shërbimit: bërjen dhe marrjen e thirrjeve në çdo vend, dërgimin dhe marrjen e mesazheve

  Read more
  • JANUARY 22, 2019
  • 0

  Zgjedhja e shërbimit postar

  Për përmbushjen e nevojave përsa i përket shërbimit postar përdoruesi zgjedh kryesisht shërbime postare midis shërbimit postar universal dhe shërbimit postar ekspres Ndërsa shërbimi universal postar sigurohet nga “Posta Shqiptare” shërbimi ekspres dhe shërbimet e tjera postare jashtë zonës së shërbimit universal sigurohen nga ofrues e listuar në Tabelë .  Read more
  • SEPTEMBER 17, 2018
  • 0

  VKM

  NR VKM DATA 1096 VENDIM PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE, PËR VITIN 2021 24.12.2020 636 PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT SHUMËVJECAR TË POLITIKES SPEKTRALE DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT 29.07.2020 434 PLANI KOMBËTAR PËR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM TË INFRASTRUKTURËS DIGJITALE BROADBAND 2020–2025  (Versioni Anglisht) 03.06.2020 122 PËR MIRATIMIN E BUXHETITRead more
  • FEBRUARY 20, 2019
  • 0

  VKM

  NR VKM DATA 86 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE PËR VITIN 2018 14.02.2018 1039 PERCAKTIMIN E PROCEDURAVE PER EMETIMIN, PRODHIMIN, PERDORIMIN DHE TREGETIMIN E PULLES POSTARE SHQIPTARE 16.12.2015 788 PER PERCAKTIMIN E TARIFES DHE TE PESHES SE SHERBIMEVE TË REZERVUARA PËR OPERATORIN PUBLIK POSTAR 26.11.2004 360 PËR MIRATIMIN ERead more

Photostream