Na kontaktoni

Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, Tiranë

Tel :  0035542259572
Fax : 0035542259106
e-mail :[email protected]

Përgjegjës për Marrëdhëniet me Publikun
[email protected]
Tel :  Tel: 0035542259572

Përgjegjës për Autorizim të Përgjithshëm
[email protected]
Tel :  0035542250928

Përgjegjës për Sektorin Postar
[email protected]
Tel :  0035542259572

Përgjegjës për Rregullimin e Tregut dhe Konsumatorin
[email protected]
[email protected]
Tel :  0035542259572

Përgjegjës për Administrimin e Frekuencave
[email protected]
Tel :  0035542250928

Përgjegjës për Numeracionin dhe Miratim Tipi
[email protected],[email protected]
Tel :  0035542250928

Përgjegjës për Rregjistrim Domain
[email protected]
Tel :  0035542250926

Përgjegjës për Çështjet Financiare
[email protected]
Tel :  0035542250927

Përgjegjës për Aplikim Sistem PMR
[email protected]
Tel :  0035542250928

Koordinatori për të Drejtën e Informimit
[email protected]
Nr. tel : +355 42 259 572
Orari Zyrtar : 08.00 – 16.30