Operatorët celularë publikojnë hartat e mbulimit me rrjet 2G, 3G dhe 4G

Operatorët mobile në Shqipëri Telekom Albania, Vodafone Albania dhe ALBtelecom me kërkesë të AKEP-it, bazuar në nenin 8 shkronjën o) të Ligjit nr. 9918, datë 19. 05. 2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, kanë raportuar hartën e mbulueshmërisë me sinjal 2G, 3G dhe 4G në territorin e Republikës së Shqipërisë.

 

 

Ky informacion është mbledhur nën kujdesin e AKEP-it nga Drejtoria e Monitorimit, Kontrollit dhe Inspektimeve (DMKI), nga specialistët e Cilësisë së Shërbimit (QoS), në formatin JPG i pasqyruar me ngjyra sipas legjendës së më poshtme me qëllim për të patur të njëjtin konfigurim nga të tre këta operatorë.

Legjenda e Nivelit të sinjalit 2G, 3G dhe 4G të mbulimit të territorit të Shqipërisë:

 

 

Mbulimi ALBtelecom

 

 

ALBtelecom 2G

 

 

 

 

 

 

ALBtelecom 3G

 

 

ALBtelecom 4G

 

 

 

Mbulimi Telekom Albania

 

 

Telekom Albania 2G

 

 

Telekom Albania 3G

 

 

 

Telekom Albania 4G

 

 

Mbulimi Vodafone Albania

 

 

 

Vodafone 2G

 

 

 

Vodafone 3G

 

 

Vodafone 4G

 

 

 

 

Leave a reply