KUSHTETUTA

Nr Ligji Data
1 KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 2016
Leave a reply