Zgjedhja e shërbimit postar

Për përmbushjen e nevojave përsa i përket shërbimit postar përdoruesi zgjedh kryesisht shërbime postare midis shërbimit postar universal dhe shërbimit postar ekspres
Ndërsa shërbimi universal postar sigurohet nga “Posta Shqiptare”
shërbimi ekspres dhe shërbimet e tjera postare jashtë zonës së shërbimit universal sigurohen nga ofrues e listuar në Tabelë .

 

Leave a reply