Testimi i shpejtësisë broadband

AKEP ofron per te gjithe perdoruesit e internetit një mjet për të testuar shpejtësinë broadband

Testeri i Broadband-it mat:

  • Shpejtesine e shkarkimit (download speed) për marrjen e te dhenave nga interneti.
  • Shpejtesine e ngarkimit (upload speed) për dergimin e te dhenave nga internet
  • Vonesen e marrjes-dergimit te te dhenave (Ping test)

 

 

Për rezultate më të besueshme AKEP rekomandon:

  • Testi duhet të përsëritet disa here. Kompjuteri duhet te lidhet direkt pa perdorur ndonje pajisje tjeter ( router switch, etj) e cila mund te limitoje shpejtesine ndermjet jush dhe ISP-se tuaj
  • Duhet te siguroheni qe kompjuteri juaj nuk po ekzekuton ndonjë aplikacion tjeter apo keni hapur faqe internet.
  • Gjithashtu duhet te siguroheni qe te të gjitha pajisjet e tjera( kumpjuter, wireless, etj) të cilat aksesojne internetin me anë të lidhjes tuaj janë fikur apo shkeputur, ne kete menyre nuk mund të ndikojnë në testet e shpejtësisë tuaj.

 

Leave a reply