Shërbimi ekspres

Shërbimi ekspres përmban trajtimin me prioritet, ndjekjen dhe kontrollin menaxherial të objekteve postare. Shërbimi realizohet nëpërmjet logjistikës së nevojshme për lejimin e gjurmimit dhe ndjekjes elektronike të objektit postar nga përdoruesi, si dhe dorëzimin në përputhje me kohën e paracaktuar dhe të publikuar.
Përdoruesi nëse dëshiron, shoqëron shërbimin ekspres me shërbimet postare me vlerë të shtuar (kliko 4), nëse këto shërbime ofrohen nga sipërmarrësi i shërbimit.

 

Leave a reply