Ankesa & Probleme me Shërbimin 

Nëse nuk jeni të kënaqur me shërbimin e ofruar nga operatori juaj, së pari duhet t’i drejtoheni ofruesit të shërbimit.

Nëse nuk jeni të kënaqur me përgjigjen e dhënë, ju mund t’i drejtoheni AKEP dhe më pas gjykatës lexo më tepër….

AKEP ndërhyn në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis përdoruesve dhe ofruesve të shërbimeve postare, kur ankesat kanë të bëjnë me kushtet kontraktore dhe/ose përmbushjen e këtyre kushteve nga ofruesi i shërbimeve.

Kini parasysh! Termat dhe kushtet e përgjithshme të ofrimit të shërbimit publikohen në faqen zyrtare të Internetit të ofruesit të shërbimit, si dhe në ambientet ku ushtron veprimtarinë e tij të biznesit për veprime të drejtpërdrejta me përdoruesit e shërbimeve postare.

 

 

 

 

Leave a reply