Standarte

Standartet e aplikuara ne Treguesit e Cilesise se Sherbimit (QoS)

ETSI EG 202 057
ETSI: EG 202 057-1 V1.1.1(2005-10)
ETSI: EG 202 057-1 V1.2.1(2005-10)
ETSI: EG 202 057-2 V1.2.1(2005-10)
ETSI: EG 202 057-3 V1.1.1(2005-04)
ETSI: EG 202 057-4 V1.1.1(2005-10)

ETSI EG 201 769.
ETSI EG 201 769-1.
ETSI EG 201 769-1 V1.1.2 (2000-10);

ETSI TR 101 949
ETSI TS 102 250-5
ETSI-Specifikime Teknike-TS 102 250-6.

Raporti teknik ETSI TR 101 949
Standartet RTTE
Technical report ETSI TR101949

Leave a reply