Arkiva e vendimeve te keshillit drejtues

Vendime te Keshillit Drejtues, Viti 2017 6414

Vendime te Keshillit Drejtues, Viti 2016  6105

Vendime te Keshillit Drejtues, Viti 2015  27935

Vendime te Keshillit Drejtues, Viti 2014  12503

Vendime te Keshillit Drejtues , Viti 2013   12568

Vendime te Keshillit Drejtues , Viti 2012  13160

Vendime te Keshillit Drejtues , Viti 2011  4973

Vendime te Keshillit Drejtues , Viti 2010  5657

Vendime te Keshillit Drejtues , Viti 2009  3799

Vendime te Keshillit Drejtues , Viti 2008  3825

Leave a reply