REGJISTRI I OFRUESVE TE SHERBIMEVE POSTARE

Regjistri i autorizimit te përgjithshem për ofrimin e shërbimeve postare

Regjistri i autorizimeve individuale për ofrimin e shërbimit universal postar

Leave a reply