Portabiliteti i numrit

Si mund të ndryshosh sipërmarrës, Portabiliteti

Portabiliteti lejon pajtimtarët e shërbimit telefonik, me kërkesën e tyre, për të mbajtur numrat e tyre, në lidhje me të njëjtin shërbim, pavarësisht sipërmarrësve që ofrojnë shërbim. Mundësi për të ndryshuar sipërmarrës me portabilitet ndërsa mbajmë të njëtin lloj shërbimi, do të thotë që është e mundur të ndryshosh sipërmarrës të shërbimit telefonik të qëndrueshëm dhe të mbash të njëjtin numër, është e mundur të ndryshosh sipërmarrës të shërbimit telefonik të lëvizshëm dhe të mbash të njëjtin numër, por është e pamundur, p.sh., të transferosh një numër të një sipërmarrësi të shërbimit telefonik të disponueshëm në një vend fiks tek një sipërmarrës i shërbimit të lëvizshëm telefonik.
Sa herë që përdoruesit e shërbimit telefonik të lëvizshëm bëjnë një thirrje te një numër të bartur te një rrjet tjetër, ata do të informohen për rrjetin e ri të cilit i takon numri,nëpërmjet një mesazhi zanor, SMS, ose mesazh i shkruar që del në telefonin e thirrësit.

Leave a reply